Primãria comunei Miceștii de Cîmpie - rapoarte de evaluare

  • Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 în anul 2018

  • Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2011 în anul 2018

  • Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 în anul 2017

  • Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2017