Hotărâri adoptate în anul 2019 ( nr. 1 - 23 )

 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 1 din 31.01.2019

  privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local al comunei Miceștii de Cîmpie pe o perioadă de 3 luni

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 2 din 31.01.2019

  privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Miceștii de Cîmpie, pentru anul școlar 2019-2020

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 3 din 31.01.2019

  privind însușirea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul primăriei comunei Miceștii de Cîmpie pentru semestrul II, anul 2018

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 4 din 31.01.2019

  privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miceștii de Cîmpie precum și a indemnizațiilor consilierilor locali, începând cu data de 01.01.2019

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 5 din 31.01.2019

  privind modificarea Hotărârii Consiliului local Miceștii de Cîmpie nr.49/21.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, datorate de persoanele fizice și juridice în comuna Miceștii de Cîmpie, în anul 2019

  Descarcă document Descarcă anexe la H.C.L. nr.5
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 6 din 31.01.2019

  privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din jud. Bistrița-Năsăud, respectiv activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din jud. Bistrița-Năsăud

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 7 din 28.02.2019

  privind aprobarea încheierii execuției bugetare a primăriei comunei Miceștii de Cîmpie pe trimestrul IV, anul 2018

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 8 din 28.02.2019

  privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din jud. Bistrița-Năsăud, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din jud. Bistrița-Năsăud

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 9 din 25.03.2019

  privind prelungirea valabilității contractelor de concesiune/închiriere a pășunilor proprietate publică și privată a comunei Miceștii de Cîmpie, către Asociațiile de crescători de animale și aprobare a contractelor cadru de închiriere și concesiune, precum și de aprobare a Regulamentului de pășunat pentru pajiștile aflate în proprietatea publică și privată a comunei Miceștii de Cîmpie, jud. Bistrița-Năsăud

  Descarcă document Descarcă Anexa 6 la H.C.L. nr.9
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 10 din 29.03.2019

  privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local al comunei Miceștii de Cîmpie pe o perioadă de 3 luni de zile

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 11 din 29.03.2019

  pentru aprobarea Procedurii specifice privind recrutarea, numirea și eliberarea din funcție a administratorului public al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”SERVICIUL DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE”, jud. Bistrița-Năsăud

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 12 din 29.03.2019

  privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici urmare a O.U.G. nr.114/2018 pentru obiectivul de investiție: "REȚEA DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE MICEȘTII DE CÎMPIE, FÎNTÎNIȚA ȘI VISUIA, COMUNA MICEȘTII DE CÎMPIE, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD"

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 13 din 29.03.2019

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA MICEȘTII DE CÎMPIE, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD"

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 14 din 17.04.2019

  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miceștii de Cîmpie pe anul 2019

  Descarcă document Descarcă raport
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 15 din 24.04.2019

  privind stablirirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în comuna Miceștii de Cîmpie

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 16 din 24.04.2019

  privind aprobarea Regulamentului de gospodărire a comunei Miceștii de Cîmpie

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 17 din 24.04.2019

  privind necesitatea încheierii Procesului Verbal de vecinătate (conform Ordinului Directorului General al A.N.C.P.I. nr.700 din 09.06.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară), la documentația de întăbulare în intravilan.

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 18 din 24.04.2019

  privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școală a României în perioada 2017-2023

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 19 din 24.04.2019

  privind acordarea mandatului special primarului comunei Miceștii de Cîmpie, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”SERVICIUL DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE”, jud. Bistrița-Năsăud, pentru acceptarea Comunei Spermezeu ca membru în asociație

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 20 din 31.05.2019

  privind aprobarea încheierii execuției bugetare al primăriei comunei Miceștii de Cîmpie pe trimestrul I anul 2019

  Descarcă document Descarcă anexe
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 21 din 31.05.2019

  privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului privat al comunei Miceștii de Cîmpie

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 22 din 31.05.2019

  privind aprobarea modificării/actualizării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Miceștii de Cîmpie în anul 2019

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 23 din 10.06.2019

  privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a unui imobil în domeniul public al comunei Miceștii de Cîmpie

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 24 din 27.06.2019

  privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local al comunei Miceștii de Cîmpie pe o perioadă de 3 luni de zile

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 25 din 27.06.2019

  privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții persoane fizice vor presta activități în folosul comunității

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 26 din 27.06.2019

  privind aprobarea Cadrului privind închirierea prin licitație publică cu strigare a spațiilor comerciale proprietate publică sau privată a comunei Miceștii de Cîmpie, județul Bistrița-Năsăud și a Regulamentelor de închiriere teren proprietate publică sau privată a comunei Miceștii de Cîmpie, județul Bistrița-Năsăud

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 27 din 24.07.2019

  privind însușirea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul primăriei comunei Miceștii de Cîmpie pentru semestrul I, anul 2019

  Descarcă document
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 28 din 24.07.2019

  privind aprobarea ”ACTUALIZĂRII PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR PE TERITORIUL COMUNEI MICEȘTII DE CÎMPIE”

  Descarcă document
  Anexa 1 - PLANUL DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR (17 pag.)
 • H.C.L. Miceștii de Cîmpie nr. 29 din 24.07.2019

  privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a unui imobil în domeniul public al comunei Miceștii de Cîmpie

  Descarcă document