Primãria comunei Miceștii de Cîmpie - dispoziții adoptate în 2019

 • Dispoziţie nr.01 din 07.01.2019

  privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2018, din excedentul bugetului local al comunei Miceștii de Cîmpie

  Descarcă document
 • Dispoziţie nr.02 din 07.01.2019

  privind numirea Comisiei de selecționare a documentelor create de Consiliul local al comunei Miceștii de Cîmpie și Primăria comunei Miceștii de Cîmpie, jud. Bistrița-Năsăud

  Descarcă document
 • Dispoziţie nr.03 din 14.01.2019

  privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne

  Descarcă document
 • Dispoziţie nr.04 din 25.01.2019

  privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Cîmpie, pentru data de 31.01.2019, ora 11:00 în ședință ordinară de Consiliu local

  Descarcă document
 • Dispoziţie nr.05 din 31.01.2019

  privind angajarea cu contract de muncă pe durată determinată a doamnei DEAK ROZSUKA pe postul de asistent personal pentru îngrijirea numitei LAKATOS SUSANA - persoană cu handicap grav

  Descarcă document
 • Dispoziţie nr.06 din 31.01.2019

  privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru doamna MOTOGNA LUDOVICA

  Descarcă document
 • Dispoziţie nr.07 din 05.02.2019

  privind stabilirea indemnizației lunare a primarului comunei Miceștii de Cîmpie, d-nul Becan Ioan, începând cu data de 01.01.2019

  Descarcă document
 • Dispoziţie nr.08 din 05.02.2019

  privind stabilirea indemnizației lunare a viceprimarului comunei Miceștii de Cîmpie, d-nul Oltean Mihai, începând cu data de 01.01.2019

  Descarcă document
 • Dispoziţie nr.09 din 05.02.2019

  privind stabilirea salariului pentru asistenții personali angajați pentru persoane cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miceștii de Cîmpie, jud. Bistrița-Năsăud, începând cu data de 01.01.2019

  Descarcă document
 • Dispoziţie nr.10 din 05.02.2019

  privind stabilirea indemnizațiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav care domiciliază în comuna Miceștii de Cîmpie, jud. Bistrița-Năsăud, începând cu data de 01.01.2019

  Descarcă document
 • Dispoziţie nr.11 din 05.02.2019

  privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază a doamnei Egri-Kasonyi Ildiko-Eva, Consilier clasa I, grad profesional asistent, secretar cu promovare temporară, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miceștii de Cîmpie, începând cu data de 01.01.2019

  Descarcă document
 • Dispoziţie nr.12 din 07.02.2019

  privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază a doamnei Stupinean Maria, Consilier clasa I, grad profesional asistent, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miceștii de Cîmpie, începând cu data de 01.01.2019

  Descarcă document
 • Dispoziţie nr.13 din 07.02.2019

  privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Rus Ghiorghe, Consilier clasa I, grad profesional superior, începând cu data de 01.01.2019

  Descarcă document
 • Dispoziţie nr.14 din 07.02.2019

  privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Laktos Attila, Consilier clasa I, grad profesional asistent, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miceștii de Cîmpie, începând cu data de 01.01.2019

  Descarcă document
 • Dispoziţie nr.15 din 07.02.2019

  privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Nagy Alexandru, Referent clasa III, grad profesional asistent, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miceștii de Cîmpie, începând cu data de 01.01.2019

  Descarcă document
 • Dispoziţie nr.16 din 07.02.2019

  privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Chiș Mia-Liliana, guard, începând cu data de 01.01.2019

  Descarcă document
 • Dispoziţie nr.17 din 07.02.2019

  privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Deac Francisc, șofer, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miceștii de Cîmpie, începând cu data de 01.01.2019

  Descarcă document
 • Dispoziţie nr.18 din 07.02.2019

  privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază doamnei Lenghel Carmen-Nicoleta, consilier personal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miceștii de Cîmpie, începând cu data de 01.01.2019

  Descarcă document
 • Dispoziţie nr.19 din 14.02.2019

  privind acordarea indemnizației lunare numitei ȚELINĂ IOANA din comuna Miceștii de Cîmpie, sat Visuia, jud. Bistrița-Năsăud, persoană cu handicap grav

  Descarcă document
 • Dispoziţie nr.21 din 18.03.2019

  privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiție ”MODERNIZARE DC21 ȘI ULIȚA PE VALE ÎN COMUNA MICEȘTII DE CÎMPIE, JUD, BISTRIȚA-NĂSĂUD”

  Descarcă document
 • Dispoziţie nr.23 din 25.03.2019

  privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Cîmpie pentru data de 29.03.2019, orele 10:00 în ședință ordinară

  Descarcă document
 • Dispoziţie nr.24 din 02.04.2019

  privind reactualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență

  Descarcă document
 • Dispoziţie nr.25 din 12.04.2019

  privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de secretar a comunei Miceștii de Cîmpie

  Descarcă document