• Comisia Juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, apărarea ordinii şi liniştii publice

  • Comisia pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărire comunală, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură şi protecţia mediului

  • Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte, activităţi cultural-sportive şi turism, servicii de comerţ